Interaktiva instruktioner

Med lanseringen av nya Microsoft Dynamics AX, har funktionen ”Task Recorder” uppgraderats en hel del. Från att vara ett verktyg för att dokumentera affärsprocesser , Så kan man numera  skapa Task Guides, ett verktyg som interaktivt stegar användarna genom en inspelad process i realtid. Task Guides finns tillgängliga när de behövs och kan leda användaren genom en process. Se… Fortsätt läsa Interaktiva instruktioner